0949335866

“Time On Site” Thời Gian Truy Cập Website- Facebook Ninja

Rate this post

Time on site – thời gian truy cập website của người dùng là một trong số những chỉ số đo lường hiệu quả SEO (SEO KPIs). Đây là một mảnh ghép khá quan trọng trong bức tranh toàn cảnh về trải nghiệm người dùng trên trang, giúp đánh giá chính xác người dùng cảm thấy như thế nào về website.

Phần mềm Ninja xin hướng dẫn 1 số nội dung sau:

Time on site là gì?

Time on site – thời gian truy cập website là một chỉ số trong Google Analytisc đo lường tổng thời gian truy cập website của một người dùng nào đó trong một phiên truy cập trang (session). Như vậy, chúng ta có thể hiểu time on site là giá trị tổng cộng của tất cả thời gian truy cập của những trang mà người dùng đã xem trong một phiên truy cập (time on page), hay nói cách khác, time on site là giá trị tổng cộng của tất cả giá trị time on page trong một phiên truy cập của người dùng.

Trong Google Analytics, chỉ số time on site và giá trị trung bình của nó average time on site (avg. time on site) được thể hiện dưới mọt tên gọi khác: thời lượng phiên (Session Duration) và thời gian trung bình của một phiên truy cập (Avg. Session Duration) do cách tính của 2 nhóm chỉ số này hoàn toàn giống nhau.

Để hiểu rõ hơn về cách tính time on site của người dùng, bạn có thể tham khảo qua ví dụ về cách tính time on site của Google Analytics qua ví dụ dưới đây:

Ví dụ về cách tính time on site của Google Analytics

Ví dụ 1:

Giả sử, có một người dùng truy cập website theo thứ tự sau:

vi-du-time-on-site

 Như vậy time on page và time on site trong trường hợp này sẽ được tính như sau:

  • Trang 1 : 1 phút
  • Trang 2 : 4 phút
  • Trang 3 : 0 phút
  • Time on site hay session duration : 5 phút

Ví dụ 2:

Trong trường hợp, người dùng truy cập trang và mở thêm một tab mới (duyệt nội dung trên trang trong đồng thời 2 tab trình duyệt) như hình vẽ dưới đây:

vi-du-ve-time-on-site-2

Lúc này, Google Analytics sẽ tính time on site theo ưu tiên tính time on page theo một ưu tiên tuyến tính hóa (sắp xếp thứ tự truy cập trang theo một chuỗi thời gian liên tục). Và sơ đồ truy cập trang của người dùng lúc này sẽ được viết lại theo dạng:

vi-du-ve-cach-tinh-time-on-site-3

Như vậy, time on page của từng trang lúc này sẽ được tính là:

  • Trang chủ (home) : 1 phút
  • Trang 4 : 1 phút
  • Trang 2 : 3 phút
  • Trang 3 : 2 phút
  • Trang 5 : 0 phút
  • Time on site hay session duration : 7 phút

Để bán hàng trên facebook hiệu quả mời xem thêm: Phần mềm quảng cáo FacebookFacebook Ninja

Bài viết “Time on site – Thời gian truy cập website
Tác giả: Tú DA – VietMoz SEO Junior