Mô phỏng giá thầu được bổ sung cho quảng cáo Google Adwords- Facebook Ninja

Nếu bạn đang chạy chiến dịch quảng cáo động Tìm kiếm trong AdWords, bạn có thể nhận thấy việc bổ sung gần đây của các công cụ mô phỏng đấu giá. Mô phỏng đấu giá Mời ước tính về thay đổi giá và các tác động tiềm năng sẽ có khi nhấp chuột, chi phí, mức độ ấn tượng và nhiều hơn nữa.

Phần mềm Ninja xin hướng dẫn 1 số nội dung sau:

Mô phỏng giá thầu cho Tìm kiếm quảng cáo có sẵn tại các chiến dịch, nhóm quảng cáo, mục tiêu tự động và subtabs (Dynamic quảng cáo tìm kiếm không sử dụng từ khoá).
bid simulator 600x249 Mô phỏng giá thầu được bổ sung cho quảng cáo Google Adwords  Facebook Ninja
Lưu ý rằng nếu chiến dịch của bạn “giới hạn bởi ngân sách”, dự toán được hiển thị trong một cửa sổ pop-up trên tab chiến dịch chứ không phải là mô phỏng đấu giá chiến dịch.
Để bán hàng trên facebook hiệu quả mời xem thêm: Phần mềm Facebook Ninja , Facebook Ninja