0949335866

FACEBOOK NINJA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FACEBOOK NINJA,HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FACEBOOK NINJA

Nuôi nick thế kỷ trống

0.0 00 MỘT CÔNG CỤ MỚI, NUÔI NICK GIẢ LẬP HOÀN TOÀN – Khác với nền các công cụ đang có trên thị trường. Ninja System nuôi nick bằng phần mềm giả lập điện thoại. Đáp ứng mọi vấn đề…
Read more

Hướng dẫn dùng NinjaToken

5.0 01 Token Facebook là gì? (Hay còn gọi Access Token) Khi ai đó kết nối với một ứng dụng bằng hình thức Đăng nhập Facebook, ứng dụng đó có thể lấy Access Token cung cấp quyền truy cập tạm…
Read more

Phần mềm Ninja -Chuyển UID sang dạng Email

5.0 01 Bạn đang có 1 danh sách UID dưới dạng file TXT và bạn muốn chuyển sang UID thành Email Facebook. Hãy sử dụng tính năng Chuyển UID sang dạng Email của phần mềm Facebook Ninja với cách thực hiện rất…
Read more