0949335866

FACEBOOK NINJA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FACEBOOK NINJA,HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FACEBOOK NINJA

Cập nhật ninja Add Mem Group.

0.0 00 Ở phiên bản mới này ! các bạn đã có thể sử dụng add mem group trên trình duyệt chrome, kết hợp với ninja care Bài viết sẽ được cập nhật sớm nhất trong thời gian tới chi…
Read more

Cập Nhật mới cho Ninja Care bản 14.9

0.0 00 Các tính năng trong đợt cập nhật này chú trọng vào việc quản lý và đồng bộ các phần mềm với nhau. khi mà giờ đây ninja care đã có thể đồng bộ với các phần mềm sử…
Read more

Nuôi nick thế kỷ trống

0.0 00 MỘT CÔNG CỤ MỚI, NUÔI NICK GIẢ LẬP HOÀN TOÀN – Khác với nền các công cụ đang có trên thị trường. Ninja System nuôi nick bằng phần mềm giả lập điện thoại. Đáp ứng mọi vấn đề…
Read more

Hướng dẫn dùng NinjaToken

5.0 01 Token Facebook là gì? (Hay còn gọi Access Token) Khi ai đó kết nối với một ứng dụng bằng hình thức Đăng nhập Facebook, ứng dụng đó có thể lấy Access Token cung cấp quyền truy cập tạm…
Read more